Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie ruchem, gdzie podstawą są ćwiczenia o charakterze leczniczym. Ruch jako środek leczniczy może oddziaływać na wszystkie narządy organizmu zwierzęcia.

Do zadań kinezyterapii należy przywrócenie pełnej lub w miarę możliwości maksymalnej sprawności, poprawa propriocepcji, równowagi, zwiększenie świadomości ciała. Kinezyterapia podstawowo wyróżnia ćwiczenia czynne i bierne (ale także wspomagane, czynno-bierne i inne).


Dodatkowo, kinezyterapia ma zastosowanie w treningu psa sportowego. Odpowiednio dobrane ćwiczenia ukierunkowane na rodzaj wysiłku (trening wytrzymałościowy, siłowy itp.) pomagają zmaksymalizować wyniki sportowe i zmniejszyć ryzyko urazów oraz mikrourazów.
 


 

Jaki sprzęt wykorzystujemy przy ćwiczeniach kinezyterapeutycznych?
 

  • bieżnię wodną

  • piłki rehabilitacyjne

  • dyski/poduszki sensomotoryczne

  • cavaletti

  • wałki rehabilitacyjne

  • taśmy thera band

  • jeżyki

  • materace

  • różnego rodzaju podłoża w celu stymulacji układu nerwowego

  • inne 

 

23158217_1883613934989336_2096290234_o.jpg